Exo Terra Glow Mushrooms

RM51.70 MYR

We have run out of stock for this item.

The Exo Terra Glow Mushrooms add an exciting accent to any terrarium, during the day as well as at night. In nature decaying wood is regularly used by reptiles, amphibians and invertebrates to hide, sleep or lay their eggs.

Bioluminescent mushrooms often grow on these decaying wood logs. Just as in nature, the Exo Terra Glow Mushrooms seem to grow on a decaying wood piece.

The Exo Terra Glow Mushrooms absorb light during the day, and slowly release it during the night. The glow of the mushrooms creates a dim light in the terrarium, allowing crepuscular and nocturnal animals to see properly at night.

The Exo Terra Glow Mushrooms offer a safe spot to hide and sleep, while the moist microclimate will support thermo-regulation, hydration, and aid the natural shedding process of reptiles.

Key Features :

  • With Glow-in-the-Dark Mushrooms!
  • Provides a secure hiding place
  • Natural look, integrates in any type of terrarium
  • Great to create a humid microclimate
  • Ideal for use with the Exo Terra Scorpion Light

 

Exo Terra Glow Mushrooms menambah aksen yang menarik untuk mana-mana terarium, pada siang hari dan pada waktu malam. Dalam kayu, alam semula jadi, kerap digunakan oleh amfibia, reptilia dan invertebrata untuk bersembunyi, tidur atau menetas telur.

Cendawan biominescent sering tumbuh di dalam kayu yang reput. Sama seperti dalam alam semula jadi Exo Terra Glow Mushrooms kelihatan berkembang pada kayu reput.

Exo Terra Glow Mushrooms menyerap cahaya pada siang hari, dan pelahan-lahan melepaskannya pada waktu malam. Cahaya cendawan menjadi cahaya terang di terarium yang membolehkan haiwan-haiwan dapat melihat dengan baik pada waktu malam.

Exo Terra Glow Mushrooms menawarkan tempat yang aman untuk bersembunyi dan tisur sementara iklim mikro yang lembab akan menyokong pengaturan termo, penghidratan dan membantu proses penumpahan semula jadi reptilia.

Ciri-ciri Utama:

  • Dengan cendawan glow-in-the-dark
  • Memeberi tempat bersembunyi yang selamat
  • Penampakan semula jadi, terintegrasi dalam mana-mana jenis terarium
  • Hebat untuk mewujudkan iklim mikro lembab
  • Ideal untuk digunakan dengan Exo Terra Scorpion Light

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question