Fluval C series Ammonia Remover Filter Insert C2/C3/C4 (3pcs)

RM12.51 MYR RM13.90 MYR
  • Removes and prevents build-up of toxic ammonia
  • Ideal for new or heavily populated aquariums

Ammonia remover is a natural ion-exchange media designed to remove toxic ammonia as water passes over it. Controlling ammonia levels reduces stress on fish. Use this to provide a healthy environment when setting up a new aquarium or maintaining one that contains a higher than average fish stocks. 

 

  • Mengeluarkan dan mengalang pembentukan ammonia toksik
  • Sesuai untuk akuarium baru atau akuarium berpenduduk padat

Ammonia Remover adalah media pertukaran ion semula jadi yang direka untuk membuang ammonia toksik daripada air melaluinya. Mengawal paras ammonia boleh mengurangkan tekanan pada ikan. Gunakan ini untuk menyediakan persekitaran yang sihat apabila menubuhkan akuarium baru atau untuk menjaga akuarium berpenduduk padat yang lebih tinggi daripada purata.

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question